Fakta

PKU-prov

PKU-prov tas på alla nyfödda barn i Sverige. Provet kräver bara några droppar blod och kan upptäcka över 20 sjukdomar som har med ämnesomsättning att göra. Sjukdomarna är sällsynta men har bättre prognos om de upptäcks så tidigt som möjligt.

K-vitamin till nyfödda

Alla barn i Sverige får en spruta med K-vitamin strax efter födseln för att minska risk för kraftiga blödningar. Föräldrar som är tveksamma till att ge barnet en spruta kan ge barnet k-vitamin genom munnen istället. Forskning visar dock tydligt att en spruta är bäst då administrering via munnen för vissa barn kan vara otillräckligt.