Napp försenar amning hos för tidigt födda

För tidigt födda barn kan få svårt att ta bröstet om de suger mycket på napp. Detta visar en ny studie från Köpenhamn.


napp försenar amning hos nyföddaRisken att för tidigt födda barn inte var ammande när de lämnade sjukhuset var dubbelt så stor hos de som regelbundet hade napp jämfört med de som bara använda napp i nödfall. Det visar en studie som gjordes på alla neonatalavdelningar i Danmark.

Orsaken till detta tros vara att barn som suger mycket på napp inte lika tydligt kan visa att det vill ha bröst.

 

(uppdatering 10 okt 2014 ”Nya råd: Okej med napp från start”)