K-vitamin till nyfödda

Alla barn i Sverige får en spruta med K-vitamin strax efter födseln för att minska risk för kraftiga blödningar. Föräldrar som är tveksamma till att ge barnet en spruta kan ge barnet k-vitamin genom munnen istället. Forskning visar dock tydligt att en spruta är bäst då administrering via munnen för vissa barn kan vara otillräckligt.

K-vitamin


Alla nyfödda barn i Sverige får en spruta med K-vitamin strax efter födsel. K-vitaminsprutan förebygger risk för kraftig blödning hos barnet efter förlossningen.

Vad har k-vitamin för funktion?

K-vitamin behövs för att blodet ska koagulera, tjockna. Vissa nyfödda barn har högre risk för blödningar som hjärnblödning, blödningar i tarmen, inte organ eller synliga blödningar. Men nyfödda barn kan inte bilda K-vitamin själva och det är inte möjligt att förutspå vilka barn som har högre risk för blödningar. Därför har man bestämt att ta det säkra före det osäkra och ge K-vitamin till alla barn.

De blödningar som barnet annars riskerar att drabbas för kan vara allvarliga och ge men för livet. Dessutom är de svåra att upptäcka och kan uppstå direkt efter födseln eller upp till sex månaders ålder.

Hur mycket K-vitamin mamman får i sig under graviditeten har inte så stor betydelse för barnet i detta skede.

K-vitamin i munnen istället för spruta

Vissa föräldrar ställer sig tveksamt till k-vitaminsprutan till exempel för att de inte vill att barnet ska få ett stick som nyfödd. Då kan man ge k-vitamin genom munnen istället. Processen tar längre tid, barnet för en hög dos genom munnen efter födseln, sedan efter fyra till sju dagar och igen efter fyra till åtta veckor.

Föräldrar har juridisk rätt att välja att varken ge barnet k-vitamin via spruta eller i munnen men det innebär att utsätta sitt barn för en stor risk som man hade kunnat undvika.

Biverkningar

Läkemedlet med K-vitamin som ges i sprutan och genom munnen har getts i miljontals doser bara i Sverige och är väl testat. Mycket sällsynta biverkningar är kraftig allergisk reaktion eller hudreaktion vid nålsticket.