För tidigt födda får ökad risk för blodpropp

Barn som är födda innan vecka 37 har en högre risk att drabbas av blodpropp som vuxen än andra.


För tidigt födda får ökad risk för blodproppResultatet efter en registerstudie vid Lunds universitet på drygt 3,5 miljoner barn visar att barn som är födda före vecka 37 har en högre risk att drabbas av blodpropp senare i livet. Ju tidigare barnet är fött – desto större är risken.

Var barnet födda mellan vecka 22 och 27 ökade risken med 180 procent.

Docent Bengt Zöller understryker dock till Vårdfokus att vården av för tidigt födda har förbättrats och att risken därför är mycket låg. De flesta för tidigt födda mår mycket bra i vuxen ålder.