Ryggläge är viktigast för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd

Att låta spädbarnet sova på rygg är fortfarande det viktigaste rådet för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Det framgår av Socialstyrelsens dagsfärska vägledning till personal som arbetar med spädbarn.


ryggläge är viktigt för spädbarnSocialstyrelsens nya vägledning för hälso- och sjukvårdpersonal är nu helt klar.

I vägledningen står det bland annat att du som mamma ska undvika nikotin under graviditeten och att barnet inte ska ligga för varmt eller trångt i sängen. Detta för att undvika risken för plötslig spädbarnsdöd.

Men fortfarande är rådet om att spädbarnet ska sova på rygg det allra viktigaste för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd.

Sedan man i början av 1990-talet började sprida att spädbarn ska sova på rygg så minskade förekomsten av plötslig spädbarnsdöd med 85 procent. Idag drabbas 1 av 5000 barn i Sverige.

Det är dock viktigt att låta barnet ligga på mage då och då i korta perioder. Men då i vaket tillstånd och under uppsikt.

På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa hela utredningen.