För tidigt födda

Det händer att barn föds för tidigt. Men i och med att sjukvården hela tiden utvecklas kan allt fler barn födas för tidigt och få samma förutsättningar i livet som barn som föds normalt.


För tidigt födda

Innan vecka 38

Det räknas att barn är för tidigt födda om de föds innan graviditetsvecka 38 eller om de väger under 2 500 gram. Mellan 5,5-6 procent av alla graviditeter slutar i en för tidig förlossning.

Många av barnen som är för tidigt födda föds när bara halva graviditeten har gått men kan med dagens sjukvård överleva ändå.

Därför föds vissa för tidigt

Det finns flera kända orsaker till att vissa barn blir för tidigt födda. Dessa orsaker kan vara:

 • Olika sjukdomar hos mamman
 • Att moderkakan lossnar innan
 • Missbildningar i livmodern
 • Svag livmoderhals
 • Havandeskapsförgiftning
 • Fostret får inte tillräckligt med näring från moderkakan
 • Svår psykisk stress hos mamman
 • Infektioner hos fostret
 • Missbildade foster
 • Om kvinnan väntar tvillingar eller fler barn

Så påverkar det barnet

Eftersom att barnet inte fått växa till sig i magen, utvecklat alla organ som de ska och fått den näring de behöver är det en stor påfrestning. Det tar också längre tid för barnet att ställa om sig till miljön utanför livmodern.

Ofta behöver för tidigt födda bebisar mycket vård, övervakning och hjälp med livsviktiga funktioner. Exempel på funktioner som det lilla för tidigt födda barnet behöver hjälp med är:

 • Andningen – om barnet fötts innan vecka 35.
 • Värmehållning – varpå barnet får ligga i en varm kuvös.
 • Näring – ofta genom sondmatning av mammans bröstmjölk.
 • Intryck – för tidigt födda barn klarar inte av för höga ljud, starkt ljus och sinnesintryck.