Innovation & Forskning

Förslag: Testa nyfödda för allvarlig immunsjukdom

Socialstyrelsen föreslår screening av nyfödda för den allvarliga immunsjukdomen SCID. Testet kan ingå i samma stickprov som redan görs på nyfödda och kan hjälpa två till tre barn varje år som utan behandling riskerar att dö innan två års ålder.

Spädbarnsdöd vanligare hos barn till överviktiga mammor

Om fler kvinnor var normalviktiga skulle spädbarnsdödligheten minska ytterligare i Sverige. Detta enligt en ny studie från Karolinska institutet.

För tidigt födda får ökad risk för blodpropp

Barn som är födda innan vecka 37 har en högre risk att drabbas av blodpropp som vuxen än andra.

Napp försenar amning hos för tidigt födda

För tidigt födda barn kan få svårt att ta bröstet om de suger mycket på napp. Detta visar en ny studie från Köpenhamn.

Ryggläge är viktigast för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd

Att låta spädbarnet sova på rygg är fortfarande det viktigaste rådet för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Det framgår av Socialstyrelsens dagsfärska vägledning till personal som arbetar med spädbarn.